Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Architektura kostela svatého Jana Křtitele

Jedná se o jednolodní, gotickou, orientovanou budovu bez věže. Kněžiště je téměř čtvercové, bez opěráků, loď je obdélná. Stěny jsou hladké, s pískovcovými kříži ve vrcholu, nad kněžištěm zdobený křížem v omítce a ukončený ze železa tepaným řeckým křížem s vysekaným hierogramem I H S v paprscích. Valby jsou šindelové, nad lodí je hranolová dřevěná vížka s plechem pobitou cibulovitou střechou.

Presbytář kostela svatého Jana Křtitele

Kněžiště je 8,60 m dlouhé, 6,48 m široké a směrem k triumfálnímu oblouku se rozšiřuje až na 6,90 m. Ve zdivu je silné 1 m. Strop je dřevěný, podbíjený a lištovaný. Ve třech koutech jsou stopy klenby: trojboké konzoly s profilovaným plinthem, v jednom koutě je část žebra oboustranně zkoseného. Vchod na jihu je barokně hladce orámovaný. Tři okna jsou hrotitá, vyšpaletovaná zevně i uvnitř, různých rozměrů a kružeb: průčelní, 3.83 m vysoké a 1,05 m široké je trojdílné a kružba se skládá ze tří a dvou "nosů" nad sebou a tří trojlistů v kruzích. Postranní jsou dvojdílná, 3,38 m vysoká a 0,88 m široká a mají v kružbě dvě varianty stejného motivu, trojlistu nad dvěma "nosy".

 

Hlavní oltář je sloupový a pochází z konce 17. století. Po stranách jsou brány s vodorovnou římsou, zdobené lištami, nad nimi stojí na konzolách sochy svatého Floriána a svatého Vavřince. Sloupová architektura na nízké predelle, před níž stojí novější tabernakl, má pseudokorintské sloupy, oblomené kládí s hlavičkami andílků a soškami svatého Jakuba a Agathy, nad ním je římsový segmentový nástavec se sousošími sv. Trojice v paprscích. Po stranách architektury stojí na konzolách ozdobených hlavou anděla s boltcovitým ornamentem sochy sv. Petra a Pavla. Rocaillové řezby, místy upevněné jsou doplňky pozdější doby. Oltářní obraz je kopií dřívějšího. Před tímto obrazem bývala údajně na oltáři soška sv. Jana Křtitele.

Triumfální oblouk je hrotitý, velmi široký - 6,05 m a 1,12 m silný, hladký.

Loď kostela svatého Jana Křtitele

Loď kostela je 13,58 m dlouhá a 9,50 m široká, zdivo je silné 1,60 m a ustupuje od okenních lavic vzhůru. Strop je prkenný, lištovaný, podepřený podélným trámem v ose, neseným uprostřed dřevěným sloupem s profilovanými hranami a vykrojovaným náběžníkem. Vchod na jihu je veliký, hrotitý, se skosenou hranou. Barokní dveře mají gotické závěsy. Před portálem je barokní předsíňka, krytá plochým stropem, s polokruhovými okny a vchodem. Okna do lodi jsou v bocích hrotitá, velmi široká, jedno je segmentové a druhé do podkruchtí je obdélné. V západním průčelí je z osy posunuté nad sebou hrotité a kruhové okénko.

 

Kazatelna z počátku 18. století byla přenesená z děkanského kostela. Visuté řečniště má dekoraci andílčích hlav a ovoce na spodku, vrtulové nárožní pseudokorintské sloupky na volutových konzolách s akantovým listem, mezi nimiž stojí v mušlových výklencích sošky sv. Otců na andílčích hlavách. Stříška kazatelny je osmiboká, s třemi ústupky na spodku, pokrytá hlavami andílků a boltcovitou řezbou. Ve vlysu hlavy a podobné řezby a ve vrcholu stojí na podnoži kříž.

 

Kruchta je dřevěná, na šesti příčných trámech, s bedněnou a lištovanou poprsnicí, podkruchtí má prkenný strop. Schodiště je podél jižní zdi.

 

Lavice jsou hladké, barokní, na postranicích vykrojované.

 

Zvonek ve věžičce je 0,49 m vysoký a o průměru 0,53 m. Ucha má hladká, u koruny baldachýnovité motivy s festony a rozviliny kolem reliéfů sv. Jana Křtitele a P. Marie, na plášti a na věnci v kartuši jsou latinské nápisy, letopočet 1715.

 

Náhrobky ležely původně v kostelní dlažbě nebo byly uvnitř zasazeny do stěn. Nyní jsou zapuštěny jednak ve zdi lodi a pak na předsíni. Do dnešního dne jich je zachováno celkem 11. Dva železné kované kříže z XVIII. století jsou uloženy v městském muzeu.

U silnice je litý, novější kříž na starším, pískovcovém spodku s nápisem o postavení r. 1826 a obnovení 1882.

 

Na epištolní straně jsou uloženy tělesné ostatky litoměřického biskupa a znamenitého náchodského rodáka, národního buditele p. Josefa Hurdálka.

 

Poslední vysvěcení tohoto kostela je datováno 29.6.1873

 

Svátek sv. Jana Křtitele je 24.6. ten je i dnem pouti.

 

Posvícení připadá kolem 26.10.

Další články o kostele svatého Jana Křtitele v Náchodě