Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Budova děkanství v Náchodě

Původní fara v Náchodě stála v zámeckém kopci, o něco výše než nyní, nad číslem 78. Stará fara v Náchodě byla dřevěná, přiléhala k ní kněžská zahrádka. Už v roce 1569 se o ní hovoří jako o staré faře. Nová fara, na nynějším místě na náměstí, byla vystavěna kolem roku 1566 při obnově kostela. Počátkem 17. století byla velmi sešlá, opravena byla na nátlak arcibiskupa v roce 1638. O dva roky později, roku 1640 vyhořela. V roce 1649 byla opět velmi sešlá, jak naříkal místní děkan páter Liscatini. Rekonstrukce se fara v Náchodě dočkala roku 1652, kdy byla přestavěna, přízemí bylo postaveno z kamene. Základy k nynější budově děkanství byly položeny roku 1727. Až do roku 1830 stoupalo mírné návrší od kostela k faře. V tomto roce byl srovnán terén a k faře přistavěny v průčelí kamenné schody. Později byl vchod přeložen z boku a schodiště odstraněno.


Děkanství v Náchodě je jednopatrová, nárožní barokní budova, původně pendant ke staré náchodské radnici. Zadní část fary bývala pro stoupající terén zámeckého vrchu jen přízemní. Valba byla šindelová. V zadním štítě byly dvě obdélníková okna a oválný kartušovaný otvor. Průčelní strana děkanství má vysoký kvádrový sokl mladšího původu, lisenami a dvojosým středním risalitem členěnou stěnu, obdélná okna v přízemí orámovaná, v patře s oblomenou chambranou a profilovanou podvojnou římsou. Nad okapní římsou, jež se nad risalitem vypíná do polokruhu, je tabulový štít na nízké atice, s bočními pilastry římsovitými, s prohnutými obstavky a volutovými úseky, zvlněnou římsou a segmentovým nástavcem s pinií. Ve štítě je obdélné okno, nad ním oválný otvor s klenákem. V patře na stropech je původní štukové, barokně zprohýbané orámování.


V současnosti se v přízemí fary nachází učebna, kancelář, skautská klubovna a provozní prostory. Nejen mládež si může v prostorách fary zahrát stolní fotbálek. V prvním patře jsou byty pro duchovní správce.

Další články o budově děkanství v Náchodě

Historie děkanství s okolím (PDF)

Rekonstrukce budovy děkanství v Náchodě

 

Fara