Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Historie kostela svatého Jana Křtitele

Osudy hřbitovního kostela svatého Jana Křtitele v Náchodě, Starém Městě jsou velmi pohnuté, tak jako i dějiny našeho města, které se nachází v pohraničním pásmu. V roce 1441 byl kostel při v pádu Slezanů vypálen.

 

Oprava a prodloužení lodi bylo provedeno pravděpodobně na počátku 16. století, čemuž by svědčil i letopočet 1501, který býval ještě do roku 1870 nad portálem.

 

Roku 1562 sem kovář Karel Peřina odkázal jmění na zvonici a vymínil si, že musí stát tak u kostela, aby se mohlo přízemím procházet. Roku 1599 byl postaven nový plot u hřbitova.

 

V 17. i 18. století byly prováděny četné opravy a obnoveno celé vnitřní zařízení.

 

I tohoto kostelíka se dotkla reforma císaře Josefa II. V roce 1786 byl ve veřejné dražbě prodán za 40 zlatých. Zvon odvezen do Bezděkova u Police nad Metují a lavice do kostela svatého Václava na Dobeníně.

 

Roku 1791 byl opět otevřen a od té doby slouží pohřebním účelům.

 

Stará márnice u západního průčelí, spojená s kaplí svatého Jana a Vavřince, byla odbourána kolem roku 1870.

Další články o kostele svatého Jana Křtitele v Náchodě