Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Kaple svatého Václava v České Čermné

Kaple svatého Václava v České Čermné je již druhou kaplí v obci. Přípravy na stavbu nové kaple začaly v roce 1935.


Původní kaple v České Čermné stála na dolní straně návsi a byla zasvěcena svatému Janu Křtiteli. Její stavba z větší části zasahovala do komunikace vedoucí z návsi do dolní části obce.


V roce 1935 se začalo s přípravami na stavbu nové kaple ustanovením Jednoty pro postavení nové kaple dne 25. 7. 1935 za účasti 60 zakládajících členů. Finanční základ byl dán odkazem dlouholetého starosty obce p. Václava Nývlta ve výši 30.000,- korun. Další prostředky získala Jednota sbírkou ve výši 20.000,- korun. Obec poskytla Jednotě 4.5 korce pozemků. Stavba byla zahájena v roce 1938 a zastřešena 1939. V této fázi bylo využito výhodného nákupu materiálu zbylého na stavbě vojenské pevnosti Dobrošov, po jejím zastavení. V následujícím roce nebyly peníze, tak další práce, včetně vnitřního vybavení pokračovaly až v roce 1941, kdy byla kaple dokončena. Na výrobě vnitřního vybavení se podíleli místní řemeslníci. Dveře a okna zhotovil truhlář p. Martínek, lavice truhlář p. Schejbal. Hlavní oltář se sochou svatého Václava dodala řemeslná dílna p. Kafky z Červeného Kostelce, křížovou cestu firma Semerák z Olomouce, dva zvony firma Matoušek z České u Brna. Jako hudební doprovod bylo používáno harmonium. Celkový stavební náklad činil až 90.000,- korun a za vnitřní vybavení bylo zaplaceno více než 125.000,- korun.


Zajímavá situace nastala při rozhodování komu bude nová kaple zasvěcena. Starší žádali o zachování svatého Jana Křtitele, mladší navrhovali patrona svatého Václava. Kaple se začala budovat v době Mnichovského diktátu a za obsazení Československa Německem. Ve slovech svatováclavského chorálu "nedej zahynouti nám ni budoucím" cítili vzdor a naději již nové svobody národa. Nakonec bylo rozhodnuto o zasvěcení svatému Václavu. Na jeho svátek 28.9.1941 byla kaple slavnostně vysvěcena náchodským děkanem p. Ladislavem Dragounem.


Dne 14. 8. 1942 bylo Náchodské gymnázium zabráno německou armádou, kde v aule byly oltáře, kazatelny i varhany. Po tomto obsazení gymnázia, byla aula zrušena a tamní varhany byly odvezeny do čermenské kaple.


V červnu roku 1991 byla kaple nově vymalována p. Švorcem z Nového Města nad Metují. Dne 21. července přijel na pozvání p. Josefa Tajchla nově vymalovanou kapli znovu posvětit královéhradecký biskup mons. Karel Otčenášek.


V týdnu od 13. - 18. června 1994 byla provedena rekonstrukce krytiny. Byly vyměněny staré nevyhovující tašky za prkenné bednění a hliníkové šablony. Veškeré náklady s rekonstrukcí spojené byly uhrazeny z obecního rozpočtu. V neděli 23. října posvětil pomocný biskup Josef Kainek nový boční mariánský oltář z dílny p. Kafky z Červeného Kostelce.


V roce 1995 bylo nutno přistoupit k rekonstrukci varhan. Za více jak 50 let provozu došlo k opotřebení celkového systému varhan. Tato akce byla kladně pochopena jak občany, tak i rodáky obce. Na tento účel bylo darováno 135.270,- Kč, což byla polovina nákladů. Nynější osazení rejstříků napodobuje intonaci barokních varhan. Na dnešní dobu se ohodnocují jako zvukový ideál.

Dne 14. 7. 1996 o poutní slavnosti byly po roční odmlce varhany znovu zprovozněny.

Poutní mše svatá a posvícení je každoročně na svátek svatého Václava.


Další články o kapli svatého Václava v České Čermné

Česká Čermná Česká Čermná Česká Čermná