Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Kaple svatého Antonína na Dobrošově

Kaple svatého Antonína Paduánského na Dobrošově stojí v obci od roku 1933. Tehdy v obci Dobrošov žilo asi 330 obyvatel, přes 90 % katolíků. V tomto roce se dostavilo k předsedovi lidové strany asi 20 občanů s návrhem, že si v obci postaví římskokatolickou kapličku. Pozemek pro stavbu kaple daroval pan Václav Hurdálek č.p. 30. Občané se usnesli, že každá rodina daruje 500 korun. Dříví na stavbu darovali místní majitelé lesů. Majitelé koní zdarma zapůjčili povozy na svoz materiálu. V roce 1933 byla velká nezaměstnanost. Někteří lidé pracovali 2 - 3 dny v týdnu zdarma místo peněžitého daru, což byla velká pomoc. Peněžité dary zasílali i lidé z širokého okolí.

Za dva roky v roce 1935 byla kaple postavena a slavnostně vysvěcena náchodským děkanem P. Ladislavem Dragounem za velké účasti věřících. V té době v Náchodě působili P. Tomíček, P. Plocek a P. Štěpánek.

Další články o kapli svatého Antonína na Dobrošově