Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Kaple Panny Marie Lurdské v Jizbici

Stavba této kaple byla zahájena v roce 1898 a o rok později, v roce 1899, proběhlo slavnostní vysvěcení.


Jak se můžeme dočíst z pamětní listiny o posvěcení, která je v kapli vyvěšena, svěcení bylo 30. července 1899 v 10. hodin. Nejprve se konal slavnostní průvod ke kapli a poté svěcení se mší svatou, kterou sloužil P. Jan Němeček, děkan z Náchoda. Odpoledne se lidé sešli ke společnému požehnání a koncertu dechové hudby.


V roce 1987 proběhly opravy týkající se oplechování a nátěru střešní krytiny a byla zhotovena nová elektroinstalace.


V roce 1999 byl proveden nový nátěr fasády, vymalování interiéru kaple a položení nového koberce.

Na podzim tohoto roku, u příležitosti posvícení, proběhly oslavy k stému výročí od posvěcení kaple. Po mši svaté a požehnání se věřící shromáždili k malému občerstvení, kde byla také připomenuta historie kaple i významné okamžiky obce Jizbice.


V květnu, měsíci zasvěceném Panně Marii, se konají v kapličce třikrát týdně májové pobožnosti. O chod, úklid a výzdobu kaple se starají místní věřící.


Vždy poslední neděli v červnu se tu koná pouť, posvícení pak první neděli po svátku svatého Václava 28. září.

Jizbice