Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Kaple sv. Jana Nepomuckého na Pavlišově u Náchodě

Na místě, kde nyní kaple stojí, byla původně socha sv. Jana Nepomuckého na sloupě, postavená r. 1793.


R. 1815 byla místo sochy postavena kaple a to na žádost Jana a Matěje Dvořáčkových. Na nákladech se podíleli všichni občané. Byl také koupen zvon zasvěcený svatému Janu.


R. 1821 dal Matěj Dvořáček přistavět druhý díl kapličky. Obec přispěla deseti zlatými, zbytek bylo od dobrodinců.


R. 1822 byl malý oltář nahrazen větším. Náklady hradili J. a M. Dvořáčkovi a Fr. Habr. Stejní lidé pořídili i křížovou cestu. Soška sv. Jana, kříž a křížová cesta jsou posvěceny.


Z kroniky obce Pavlišova se dále dozvídáme, že 12.10.1902 ji slavnostně vysvětil náchodský pan děkan P. Josef Pecka.


R. 1925 byl pro kapli zakoupen nový zvon.

V současné době je kaple již několik let uzavřena z důvodu rozsáhlé rekonstrukce, kdy dochází k úpravě i celého interiéru.


PavlišovPavlišov