Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Kaple Božského Srdce Páně ve Vysokově u Náchoda

Kaple byla vysvěcena 30. srpna 1936 tehdejším náchodským děkanem P. Ladislavem Dragounem, pod patronací biskupa Mořice Píchy a jak již sám název říká, zasvěcena byla Božskému Srdci Páně. V té době měla obec Vysokov okolo 600 obyvatel, převážně katolíků. Dnes má něco málo přes 300 obyvatel.


Než se však mohlo tehdejší vysvěcení uskutečnit, bylo zapotřebí značného úsilí místních katolíků, kteří v obci založili „Jednotu katolíků pro postavení a udržování římskokstolické kaple Božského Srdce Páně ve Vysokově“.


Dnes se zdá téměř neuvěřitelné, že byla postavena výlučně z darů a příspěvků jak vysokovských občanů, tak i řady zámožných rodáků, kteří již v obci třeba ani nebydleli. Ve své době byla velmi pěknou stavbou pseudogotického slohu a i v dnešní době je na ni pěkný pohled. Při jízdě po staré cestě z Náchoda do České Skalice nelze tuto vysokovskou dominantu přehlédnout Stojí na mírném návršíčku hned za známým vysokovským viaduktem.Na tomto místě původně stála zemědělská usedlost s kovárnou. Celý objekt nešťastnou náhodou vyhořel a prázdné místo se přímo nabízelo k účelu, k němuž bylo později skutečně zvoleno.


Vejdete-li dovnitř, interiér kaple působí přívětivě a útulně. Vysoká okna s lomenými oblouky propouštějí dostatek světla. Hlavní oltář se sochou Krista i postranní mariánský oltář jsou dílem známé firmy Břetislav Kafka z Červeného Kostelce. Oba oltáře i sochy na nich jsou bílé a jejich pozlacená výzdoba odpovídá pseudogotickému stylu celé stavby. Kaple je vymalována pastelovými barvami, na jejichž pozadí se bělostné oltáře krásně vyjímají. V presbyteriu kaple jsou dvě barevná okna s vitrážemi, jedna zobrazuje svatého Václava, druhá svatou Ludmilu. Na obou oknech je nápis: „ Věnoval ku cti Božského srdce Páně jeho ctitel, vysokovský rodák“. Tímto dárcem byl tehdejší červenokostelecký děkan, P. Jaroslav Žďárek, který se narodil právě v oné vysokovské hospodářské usedlosti, na jejímž místě byla kaple postavena. Tento kněz přispíval také značnými částkami po celou dobu výstavby. Darem dalšího vysokovského rodáka je i křížová cesta. Namaloval ji už dávno zesnulý zemědělec pan Jaroslav Vít.


Kaple je dobře udržována. V nedávné době došlo k výměně prosklených dveří u hlavního vchodu za masivní dřevěné, uvnitř ještě osazené mříží proti krádeži.


Přestože doba přinesla v životě obce velké změny, kapličku nepotkal osud zcela opuštěné sakrální stavby. V květnu přijíždí podle možnosti duchovní správce z Náchoda a slouží mši svatou. Každý den v měsíci květnu se scházejí ti nejvěrnější k večerní májové pobožnosti. Počátkem června se v kapli koná devítidenní pobožnost k Božskému Srdci Páně. Poutní slavnost zde připadá obvykle na neděli po svátku Božského Srdce.


Ve srovnání se stavitelskými památkami doby baroka či gotiky není 64 let kaple vlastně žádným stářím, ale i ona má již svou vlastní historii.