Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Náchodský betlém

Náchodský betlém je k vidění vždy v době vánoční v kostele svatého Vavřince v Náchodě.


Náchodský betlém
pochází z roku 1857. Betlém byl pořízen za 200 zlatých, zhotovil jej plhovský domácí tkadlec a řezbář Karel Beršík (1838 – 1918). Spolupracoval s ním lidový malíř Josef Hejzlar z Náchoda, který figurky opatřovat polychromií. Některé figurky jsou dílem lidového řezbáře Josefa Martínka z dolejšího Podměstí. V letech německé okupace byly pořízeny nové jesličky (jeskyně – chlév) v umělecké dílně Břetislava Kafky.


Dříve bylo zvykem betlém ponechávat nad hlavním oltářem až do svátku hromnic včetně. Stavba betlému měla svůj pořádek: Na epištolní straně bylo město – paláce. Na evangelijní straně pak byly kopce se stády ovcí a pastýři. Zvyk umístit kaple a kostely náchodské farnosti vznikl až po roce 1950 za pátera Františka Lukeše.