Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Kostel svatého Jana Křtitele v Náchodě

Hřbitovní kostel svatého Jana Křtitele ve Starém Městě nad Metují je nejstarší zachovalou stavbou Náchoda. Jako jednolodní byl postaven hned na počátku 11. století a to v románském slohu. Během staletí byl mnohokrát upravován, jak o tom svědčí zvláště chrámová okna. Na kostele převládá gotický sloh, kostel postrádá věž.


Při kostele svatého Jana Křtitele byla i fara, škola a jak bývalo zvykem, okolo se rozkládal hřbitov. Farním kostelem pro Starý i Nový Náchod byl asi do roku 1310, kdy byl postaven kostel svatého Vavřince. Pak byla fara zrušena a kostel se stal pro město Náchod filiálním a hřbitovním. Tak je tomu dodnes.


Do 16. století byli na hřbitově a pravděpodobně i v kostele pod dlažbou pochováváni všichni zemřelí majitelé náchodského panství sídlící jednak na starém slovanském hradišti Homolka, tak i hradní páni náchodští a to až do doby Albrechta Smiřického, který v děkanském kostele svatého Vavřince zbudoval panskou hrobku. Do dnešní doby zůstalo ve zdech kostela svatého Jana Křtitele několik náhrobních desek; jedna z nich uvnitř kostela patří páteru Josefovi Hurdálkovi.


Páter Josef František Hurdálek

Náchodský rodák, páter Josef Hurdálek, patřil mezi významné české vlastence přelomu 18. a 19. století. Jako biskup, Josef Hurdálek, působil v Litoměřické diecézi. Jeho tělesné ostatky jsou uloženy v kostele svatého Jana Křtitele v Náchodě.


Sloupový oltář
pochází z konce 17. století. Kromě velkého obrazu svatého Jana Křtitele je součástí oltáře několik soch, například sochy svatého Floriána a svatého Vavřince. Kazatelna z počátku 18. století byla přenesená z děkanského kostela svatého Vavřince.


V letech 2004 až 2006 prošel kostel svatého Jana Křtitele rozsáhlou rekonstrukcí, byly například vyměněny krovy a střecha pokryta šindelem.


Svátek svatého Jana Křtitele připadá na 24. června, pouť se v kostele slaví nejbližší neděli k tomuto datu. Posvícení připadá kolem 26.10.


Další články o kostele svatého Jana Křtitele v Náchodě

Hřbitov