Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Události ve farnosti Náchod v roce 2000

Kalendář akcí:

 

Leden

2. 1.
Ekumenická bohoslužba náchodských církví v kostele sv. Vavřince.

19. 1.
V Náchodě na děkanství proběhlo výběrové řízení na obsazení ředitele Farní charity Náchod a Nové Město n/M. Byl vybrán jednomyslně Ing. Jaroslav Regner z Červeného Kostelce.

 

Únor

5. 2.
Poutní zájezd do Koclířova.

12. - 13. 2.
Farní charita pořádala bazar dětského a sportovního oblečení.

20. 2.
Setkání s P. Dokládalem na děkanství – přednáška na téma „Velké jubileum roku „2000“. Všechna kázání v rámci přípravy na rok 2000 měl P. Dokládal.

 

Březen

28. 2. – 4. 3.
Prázdninové společenství mládeže na chaloupce v Sedloňově.

10. 3.
Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Vavřince na zahájení dnů Česko-polské kultury za účasti P. Boguslawa Partyky, P. vikáře Norberta Zemana z Broumova, kazatele Kvasničky z církve bratrské a faráře Vašiny z církve evangelické.

13. 3.
Ekumenická rada křesťanských církví pořádala tiskovou konferenci s P. Danielem Hermanem, mluvčím České biskupské konference v Náchodě na radnici a potom besedu v prostorách církve bratrské.

25. 3.
Obnova manželských slibů.

28. 3.
Postní promluva P. Josefa Suchára na děkanství a potom mše svatá v kostele sv. Vavřince.

 

Duben

7.-9. 4.
Duchovní obnova náchodské farnosti. Duchovní obnovu vedl P. Weigl z Prahy.

12. 4.
Koncert chrámové hudby v kostele sv. Vavřince. Hráli: Dana Mimrová – flétna a Josef Kšica – varhany.

19. 4.
Koncert Passio Domini – Gregoriánské zpěvy Svatého týdne. Účinkovala Schola Pragensis.

29. 4.
Diecézní pouť do Libice a Hradce Králové z naší farnosti za účasti P. Boguslawa Partyky.

 

Květen

1. 5.
Pohádkový les pořádaný Rovery a Rangers.

2. – 5. 5.
V rámci Prima sezóny meditační zamyšlení v kostele sv. Vavřince pod vedením duchovních z křesťanských církví v Náchodě.

9. 5.
Zaslána z Náchodské farnosti gratulace k 80.výročí narození Sv. Otce Jana Pavla II. do Vatikánu s podpisy farníků.

13. 5.
Poutní zájezd do Králík, Koclířova, na Chlumek u Luže a do Chocně za účasti P. Boguslawa Partyky

30. 5.
Promítání videa z pouti českých poutníků do Říma.

 

Červen

2. 6.
Varhanní koncert Komorního orchestru Slávy Vorlové a Komorní orchestr Chorus Coronae s Kostelce nad Orlicí na ukončení festivalu komorního sdružení.

5. 6.
Koncert sboru vítězů soutěže mládežnických skupin z Katowic v domově důchodců.

24. 6.
Výlet náchodské farnosti ke třem kněžím na Vysočinu: Svratka – P. Jiří Prokůpek, Přibyslav – P. Vladimír Novák, Přelouč – P. Zdeněk Skalický. Doprovázel P. Boguslaw Partyka.

25. 6.
První sv. přijímání dětí v kostele sv. Vavřince - přijalo 20 dětí.

 

Červenec

2.7.
První. sv. přijímání dětí v České Čermné - přijalo 7 dětí.

8. – 22. 7.
Tábor skautů v Dědově.

23. – 29. 7.
Tábor skautek v Dědově.

 

Srpen

2. 8.

Přivítání nového kaplana. Jmenuje se Marián Benko a pochází ze Slovenska.

13. 8.
Poutní slavnost náchodské farnosti za účasti arcibiskupa Karla Otčenáška z Hradce Králové. Po mši svaté bylo vystoupení mládežnické skupiny na pódiu vedle hotelu Beránek.

13. – 20. 8.
Poutní zájezd náchodské mládeže (23) s P. Boguslawem Partykou na setkání se sv. Otcem Janem Pavlem II. v Římě.

22. 8.
Mše sv. na poděkování se svědectvím mládeže o pouti do Říma

 

Září

3. 9.
Diecézní pouť Velkého Jubilea do Malých Svatoňovic. Program pouti připravovala naše náchodská farnost.

5. 9.
Přednáška Prof. P. Tomáše Halíka v hotelu Beránek.

9. a 10. 9.
Farní charita pořádala bazar dětského a sportovního oblečení.

10. 9.
Cyklus kázání P. Sochy o enc. Dominus Jesus a situaci v dnešní církvi.

17. 9.
Promítání diapozitivů z Jižní Ameriky Adelou Linhartovou.

22. - 24. 9.
Duchovní obnova farnosti s P. Weigelem

23. 9.
Poutní zájezd do Polska: Krzeszów, Ksiaž, Bardo Ślaskie.

24. 9.
Promítání diafonického pásma „Světlo z východu“ na téma smyslu dějin.

 

Říjen

1. 10.
Sloužena mše sv. za zemřelé členy PTP s P. Josefem Kohlem.

7. 10.
Zájezd do Koclířova.

8. 10.
Svátost biřmování přijalo 26 osob z rukou pana biskupa Dominika Duky.

8. 10.
V kostele sv. Vavřince Ekumenická bohoslužba.

15. 10.
Znovuvysvěcení opravené kaple na Pavlišově a ekumenická bohoslužba pod vedením Dp. vikáře Norberta Zemana

15. 10.
Vrámci IV. Orlicko – kladského varhanního festivalu koncert v kostele sv. Vavřince.

15.10
3.oddíl Junáka pořádal na louce pod Vyhlídkou „Drakiádu“.

21. 10.
Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové.

28. 10.
Výlet mládeže na pevnost Březinka.

 

Listopad

3. 11.
Přivítání nového kaplana P. Marka Szteligy.

8. 11.
Na děkanství přednáška P. Linharta na téma „Mít nebo být“.

11. 11.
První mše svatá v kostele sv. Michaela po opravách sloužena p. biskupem Josefem Kajnekem, znovuvýsvěcení kostela a požehnání základního kamene nového pavilonu náchodské nemocnice.

14. 11.
Setkání s P. Sucharem na děkanství.

21. 11.
Promítání videa ze života Josefa Luxe na děkanství.

25. 11..
Na zakončení církevního roku jubilea 2000 v Hradci Králové „Diecézní den víry“.

 

Prosinec

3. 12.
Slavnostní přijetí do katechumenátu 8 mladých lidí.

3. 12.
Setkání u adventního stromečku před radnicí.

9. 12.
Adventní duchovní obnova vedená P. Jiřím Reinsbergem z Prahy.

10. 12.
Mikulášská besídka s koncertem a nadílkou.Na varhany hraje p. Vladimír Roubal, regenschori Strahovského kláštera v Praze přednáší Legendu o sv. Mikuláši její autor p. Vladimír Matějček, herec Národního divadla. Spoluúčinkuje Pěvecký sbor studentů Jirásková gymnázia v Náchodě.

14. - 16. 12.
Promítání filmu „Ježíš“ v kině Vesmír.

16. 12.
Adventní zpověď a slavnostní mše sv. spojena s udělováním svátosti pomazání nemocných pro starší a nemocné

17. 12.
Adventní ekumenické setkání v Beránku na téma: Kde jsou lidé tam je církev.

17. 12.
Bazar věcí vyráběných ženami ve výkonu trestu. Pořádá Společnost Sv.Vincence.

22. 12.
Koncert sboru Hron v kostele sv. Vavřince.

26. 12.
Koncert ZUŠ Dechová harmonie pod vedením p. Vlčka v kostele sv. Vavřince.