Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Události ve farnosti Náchod v roce 2002

Pravidelné akce:

 • Setkání seniorů ve čtvrtek po ranní mši sv. na děkanství - pravidelně jednou za měsíc.
 • Rozjímání nad Biblí v pensionu Harmonie vedená jáhnem - 1. čtvrtek v měsíci pravidelně.
 • Celodenní adorace - pravidelně každou první neděli.
 • Svátost smíření v domově důchodců a mše sv. - pravidelně 1. pondělí v měsíci.
 • Ministrantská schůzka v pondělí od 16.00 na děkanství - pravidelně 1x za 14 dnů.
 • Setkání Pastorační rady farnosti - minimálně 4x ročně.
 • Setkání Ekonomické rady farnosti - dle potřeby.
 • Setkání dobrovolníků a příznivců farní charity - 1x za měsíc.
 • Setkání Večeřadla - pravidelně každý pátek.
 • Setkání kroužku - Modlitby matek.
 • Putovní okruh Schönstattských kapliček.
 • Živý růženec.
 • Sněmovní kroužek pana Škardy - pravidelně 1. úterý v měsíci.
 • Sněmovní kroužek pana Duška - pravidelně 3. středu v měsíci.
 • Setkání katechetů - 4x ročně.
 • Bohoslužba slova v pensionu Marie vedená jáhnem - 2x měsíčně.
 • Podávání sv. přijímání nemocným doma, v nemocnici a v domově důchodců - každou neděli.
 • Setkání mladší mládeže - v neděli 1x za 14 dní.
 • Setkání starší mládeže - 1x týdně ve čtvrtek.
 • Řeckokatolické bohoslužby v kostele sv. Vavřince sloužené P. Sokolem z Pardubic - pravidelně 3. neděli v měsíci.
 • Bohoslužba slova a návštěva nemocných v Betánii jáhnem - pravidelně 3. neděle v měsíci.
 • Zkoušky chrámových sborů dospělých a mládeže.

Kalendář akcí:

 

Leden

4. 1.
Koncert na podporu Tříkrálové sbírky - smyčcový orchestr a sbor ZUŠ Náchod v kostele sv. Vavřince.

5. 1.
Tříkrálová sbírka - celostátní akce charity.

7. - 11. 1.
Alianční modlitební týden - ekumenické bohoslužby střídavě v církvích v Náchodě.

 

Únor

13. 2.
Přednáška P. Linharta na téma: "Křesťanská víra v sekularizované době" - Pořádá Česká křesťanská akademie.

 

Březen

11. 3.
Výlet ministrantů do Broumovských stěn.

 

Duben

14. 4.
Koncert hudební skupiny "Vesmírná kapela" v kostele sv. Michaela.

 

Květen

29. 4. - 3. 5.
V rámci Náchodské PRIMA SEZONY - Ekumenické zamyšlení s písněmi v kostele sv. Vavřince vedli: Zdeněk Kovalčík, Vít Vurst, Miloslav Vašina a P. Boguslaw Partyka.

15. 5.
Setkání katechetů.

21. 5.
Slavnostní mše sv. pod vedením P. Bronislava Ignáce Kramára O. Praem., opata želivského při konferenci kněží náchodského vikariátu.

26. 5.
První svaté přijímání dětí.

 

Červen

1. 6.
Zájezd náchodské farnosti na Eucharistický kongres do Hradce Králové.

2. 6.
Slavnost Božího Těla se mší sv. na náměstí TGM v Náchodě a průvodem ke čtyřem oltářům.

8. 6.
Volejbalový turnaj mládeže vikariátu Náchod v Červeném Kostelci.

15. 6.
Setkání dětí s biskupem v Hradci Králové.

24. 6.
Koncert křesťanského pěveckého sboru z Norska.

 

Červenec

31. 7.
Odešel z naší farnosti kaplan P. Marek Szteliga.

 

Srpen

1. 8.
Přišel do naší farnosti nový kaplan, jáhen Jaroslav Jirásek.

2. 8.
Skautský táborák pro rodiče a mládež.

4. 8.
Na děkanství povídání s Michalem Pokorákem a Jiřím Šimonem o celosvětovém setkání mládeže v Torontu.

13. 8. - 18. 8.
Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Zúčastnila se i mládež naší farnosti.

25. 8.
Mimořádná sbírka na pomoc postiženým povodněmi.

 

Září

7. 9.
Koncert pěveckého sdružení z Třince v kostele sv. Vavřince.

20. 9.
Mši sv. sloužil P. Jan Kunert z Červeného Kostelce. Při setkání na děkanství informoval mládež o připravovaném vikariátním setkání mládeže v Polici nad Metují.

21. 9.
Kněžské svěcení p. kaplana Jaroslava Jiráska v Hradci Králové - za účasti náchodských farníků.

22. 9.
Primiční mše sv. s novokněžským požehnáním P. Jaroslava Jiráska v kostele sv. Vavřince.

26. 9.
Zájezd Farní charity za kulturními a přírodními krásami Teplicka a Policka.

 

Říjen

2. 10.
Reprodukovaná přednáška otce biskupa Dominika Duky "Výhledy církve do nastávajícího tisíciletí" - pořádala Česká křesťanská akademie.

5. 10.
Poutní zájezd náchodské farnosti do Českomoravské Fatimy - Koclířova.

5. 10.
Vikariátní setkání náchodské mládeže v Polici nad Metují.

6. 10.
Setkání "Večeřadla" se mší sv. celebrovanou P. Weiglem v kostele sv. Michaela.

20. 10.
První mše svatá v kapli na Dobrošově po celkové opravě, sloužil P. Boguslaw Partyka.

 

Listopad

26. 11.
Koncert v kostele sv. Vavřince, na varhany hrál Mgr. Ladislav Šikut z Teplic nad Metují.

 

Prosinec

4. 12.
Slavnostní otevření Domu na půli cesty za účasti p. biskupa Dominika Duky, P. Suchára a dalších hostů. Otevírala Farní charita Náchod. Potom slavnostní mše sv., kterou sloužil P. Suchár.

5. 11.
V kostele sv. Vavřince mše sv. při svíčkách a po ní mikulášská nadílka pro děti.

15. 12.
Adventní setkání u stromku na náměstí TGM, program zajistila naše farnost spolu s Církví adventistů sedmého dne.

22. 12.
Vánoční koncert sboru Hron v kostele sv. Vavřince.

22. 12.
Třináctý svobodný advent v divadle dr. Čížka - pořádaly náchodské církve.

24. 12.
"Půlnoční" mše sv. v 15.00 hod. pro děti se scénkou dětí z 2. třídy.

24. 12.
Koncert vánočních koled - farní sbor a orchestr.

25. 12.
Vystoupení farního sboru a orchestru při mších sv. v 00.00 hod. a 9.00 hod.

26. 12.
Promítání diapozitivů z cesty po Turecku s přednáškou P. Linharta.

31. 12.
Slavnostní mše sv. s vystavením a adorací NSO a s požehnáním na poděkování za rok 2002.