Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Události ve farnosti Náchod v roce 2005

Pravidelné akce:

 • Poutní a posvícenské mše sv. v kostelech a kaplích.
 • Mše sv. a bohoslužby slova se sv. přijímáním v kostelech a kaplích spojené s májovými pobožnostmi.
 • Svátost smíření a mše sv. v domově důchodců.
 • Řeckokatolické bohoslužby v kostele sv. Vavřince.
 • Bohoslužby slova se sv. přijímáním a návštěva nemocných v penzionu Betánie.
 • Bohoslužby slova se sv. přijímáním v penzionu Marie.
 • Bohoslužby slova vedené p. vikářem Norbertem J. Zemanem v kostele sv. Vavřince a vikariátní konference pro kněze.
 • Rozjímání nad Biblí v penzionu Harmonie.
 • Svátost smíření na 1. čtvrtek v měsíci v Č. Čermné a ve Studnici.
 • Svátost smíření na 1. pátek v měsíci v kostele sv. Vavřince.
 • Večerní adorace - první neděli a první pátek v měsíci.
 • Podávání sv. přijímání o nedělích nemocným doma, v nemocnici a v domově důchodců jáhnem, sestrou a akolyty.
 • Podávání sv. přijímání a svátosti pomazání nemocných nemocným a nemohoucím doma, v nemocnici, penzionech a domově důchodců – podle přání a také pravidelné návštěvy knězem.
 • Vyučování náboženství. Na děkanství: třídy 1. - 9. a středoškoláci, na školách: Staré Město, Studnice.
 • Ekumenická setkání duchovních z církví působících v Náchodě.
 • Setkání Pastorační rady farnosti.
 • Setkání Ekonomické rady farnosti.
 • Setkání katechetů.
 • Ministrantské schůzky.
 • Schůzky skautů a junáků.
 • Setkání seniorů.
 • Setkání dobrovolníků a příznivců farní charity.
 • Setkání Mariánského modlitebního večeřadla.
 • Setkání kroužku - Modlitby matek.
 • Putovní okruh Schönstattských kapliček.
 • Živý růženec.
 • Setkání mladší mládeže.
 • Setkání starší mládeže.
 • Zkoušky chrámového sboru.
 • Zkoušky rytmické skupiny mládeže.

Kalendář akcí:

 

Leden

6. 1.
Tříkrálový koncert v kostele sv. Vavřince, účinkoval Smyčcový orchestr a Pěvecký sbor Základní umělecké školy v Náchodě.

13.1. Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Vavřince, bohoslužbu vedl P. Boguslaw Partyka, kázal farář církve CČSH Zdeněk Kovalčík.

15. 1.
Zahájena příprava na přijetí svátosti biřmování.

 

Únor

5. 2.
Diecézní setkání katechetů na děkanství.

 

Březen

16. 3.
Poděkování při mši sv. p. Antonínu Krasuckému za mnoholetou a obětavou službu kostelníka v Náchodě – rezignoval pro špatný zdravotní stav. 16.3. – 18.3. Společné udílení sv. pomazání nemocných v kostele sv. Vavřince.

19. 3.
V Hradci Králové se uskutečnilo Diecézní setkání mládeže.

 

Duben

15. 4.
Setkání s vojenským kaplanem P. Tomášem Hoffmanem na téma „Irák“ - na děkanství.

 

Květen

1. 5.
Udílení svátosti biřmování v kostele sv. Vavřince. Svátost uděloval Mons. Josef Kajnek.

7. 5.
Poutní zájezd náchodské farnosti do Českomoravské Fatimy – Koclířova.

7. 5.
Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové s otcem biskupem.

8. 5.
Při mši sv. v 9.00 hod. účinkoval chrámový sbor.

29. 5.
Slavnost Božího Těla při mši sv. v 9.00 hod. s průvodem kolem kostela.

 

Červen

5. 6.
Slavnost prvního sv. přijímání dětí.

11. 6.
Náchodská farnost pořádala pro děti výlet do Žirče a Kuksu.

22. 6.
Koncert Smyčcového souboru a Pěveckého sboru v kostele sv. Michaela.

 

Červenec

16. 7.
V Hradci Králové jáhenské svěcení nového kaplana náchodské farnosti P. Jindřicha Tluky.

 

Srpen

14. 8.
Poutní slavnost v kostele sv. Vavřince s posvěcení chleba a kázáním P. Jaroslava Jiráska.

14. 8.
Při večerní mši sv. v kostele sv. Michaela vystupoval sbor varhaníků z církve CČSH.

27. 8.
Posvěcení kaple na Lhotkách po opravě a posvěcení nového zvonu. Bohoslužbu vedl P. Boguslaw Partyka.

 

Září

4. 9.
Setkání mládeže na děkanství na téma: „Světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem.“

24. 9.
Kněžské svěcení P. Jindřicha Tluky v Hradci Králové.

25. 9.
V neděli při mších sv. uděloval P. Jindřich Tluka novokněžské požehnání.

25. 9.
Slavnostní posvícenská a poutní mše sv. v kapli v České Čermné po opravách.

25. 9.
Slavnostní posvícenská mše sv. na Žernově spojená s posvěcením kaple po opravách. Mši sv. sloužil arcibiskup Karel Otčenášek.

 

Říjen

1. 10.
Na děkanství přednáška Mgr. Výborného, účastníka Plenárního sněmu na Velehradě na téma: „Plenární sněm katolické církve“.

1. 10.
Poutní zájezd náchodské farnosti do Českomoravské Fatimy – Koclířova.

2. 10.
Ve Studnici a v České Čermné při mších sv. uděloval P. Jindřich Tluka novokněžské požehnání.

2. 10.
Při večerní mši sv. bylo přivítání P. Jindřicha Tluky v Náchodě a rozloučení s P. Jaroslavem Jiráskem, který odešel do Hronova.

9. 10.
Posvěcení kostela ve Studnici po opravách v letech 2001 – 2005 panem arcibiskupem Karlem Otčenáškem.

15. 10.
Vikariátní setkání mládeže náchodského vikariátu. Vedl P. Jaroslav Jirásek.

19. 10.
Promítání videofilmu „Život a poselství papeže Jana Pavla II. – nebojte se…“ na děkanství.

22. 10.
Mše sv. s novokněžským požehnáním P. Jindřicha Tluky v penzionu Betánie.

28. 10.
Setkání náchodské mládeže ve Slavoňově, při kterém bylo setkání s vojenským kaplanem P. Tomášem Hoffmanem.

 

Listopad

1. 11.
První mše sv. po opravách v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

26. – 27. 11.
Volby do nové PRF náchodské farnosti.

 

Prosinec

8. 12.
Oslava 10. výročí existence Rytířstva Neposkvrněné v naší farnosti.

8. 12.
Vzpomínkové setkání o P. Ladislavu Kubíčkovi a autogramiáda s MUDr. Marií Svatošovou v restauraci „Vatikán“.

17. 12.
Zvláštní mše sv. pro nemocné s udělováním svátosti pomazání nemocných a příležitosti ke svátosti smíření – kostel sv. Michaela.

17. 12.
Stavba betléma a vánoční výzdoba v kostele sv. Vavřince.

17. - 23. 12.
Příležitost ke svátosti smíření dopoledne a odpoledne v kostele sv. Vavřince. Zpovídali P. Jan Linhart, P. Boguslaw Partyka a P. Jindřich Tluka.

18. 12.
Při mši sv. v 9.00 hod. slib nové Pastorační rady farnosti Náchod.

18. 12.
Předvánoční ekumenický program náchodských církví v hotelu Beránek.

19. - 22. 12.
Udělování svátosti pomazání nemocných při mších sv. v kostele sv. Vavřince, v kostele ve Studnici a v kapli v České Čermné.

21. 12.
Předvánoční koncert v kostele sv. Vavřince. Účinkoval pěvecký sbor Hron spolu se studenty Jiráskova gymnázia.

22. 12.
Příležitost k předvánoční svátosti smíření ve Studnici a v České Čermné.

24. 12. a 25. 12.
P ři slavnostní „půlnoční“ mši sv. a slavnostní bohoslužbě na Boží Hod vánoční účinkoval farní pěvecký sbor a orchestr pod vedením p. dirigenta Jindřicha Roubíčka.

31.12.
Slavnostní bohoslužba na zakončení občanského roku v kostele sv. Vavřince; po mši sv. výstav NSO, adorace a Te Deum na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok 2005.