Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Události ve farnosti Náchod v roce 1999

Pravidelné akce:

  • Jednou měsíčně sněmovní kroužek Ing. Maršíkové, p. Duška, MVDr. Řeháka a p. Škardy.
  • Každý první čtvrtek v měsíci setkání na děkanství Senior – klubu.
  • Od začátku října pravidelné biblické hodiny.

Kalendář akcí:

 

Leden

1.1.
Koncert hudební školy z Náchoda v kostele sv. Vavřince.

11. – 16. 1.
Ekumenický týden v Náchodě. 14.1. Ekumenické setkání náchodských církví v kostele sv. Vavřince.

25. 1.
Přednáška P. Vacka.

 

Únor

6. 2.
Poutní zájezd do Koclířova.

15. 2.
Přednáška P. Vacka.

 

Březen

15. 3.
Přednáška P. Vacka.

16. 3.
Postní promluva P. Suchára z Neratova.

 

Duben

11. 4.
Odpolední pobožnost v kostele sv. Vavřince – Hodina Božího milosrdenství – Řádové sestry ze Dvora Králové.

 

Květen

9. 5.
Přivítání sochy P. Marie z Nazareta – slavnostní mše sv., sloužil ji Dp. vikář Josef Zeman z Broumova s kněžími z okolí.

15. 5.
Poutní zájezd do Koclířova, uvítání P. Marie z Nazareta.

15. 5.
Přednáška vojenského kaplana P. Tomáše Holuba.

22. 5.
Farní zájezd do Wadovic, Kalvárie Zebrzydowské a Krakowa.

28. – 30. 5.
Farní duchovní obnova. Přednášel P. Prchal a P. Tajchl. V sobotu 29.5. mše sv. biskupa Josefa Kajneka.

 

Červen

1. 6.
Začíná oprava budovy děkanství a kostela sv. Michaela.

4. – 6. 6.
Volby do farní rady.

20. 6.
Mše sv. v kostele sv. Vavřince – na poděkování za 10 let kněžství – P. Linhart, Krasucki a Forbelský.

24. 6.
Koncert – Dětský pěvecký sbor „Jiřičky“ z Plzně.

27. 6.
Koncert rockové skupiny z Lanškrouna, skupinu doprovázel a mši sv. zde sloužil P. Zbigniew Czendlik z Lanškrouna.

27. 6.
První sv. přijímání 20. dětí.

 

Červenec

7. 7.
Poutní zájezd do Koclířova.

 

Srpen

1. – 10. 8.
Cyklistická chaloupka pro mládež v Chotěborkách u Jaroměře.

7. 8.
Poutní zájezd do Koclířova.

17. – 22. 8.
Setkání mládeže na sv. Hoře.

 

Září

12. 9.
Kolaudace budovy děkanství.

18. 9.
Farní charita pořádá zájezd na Českomoravskou vysočinu.

17. 9.
Začíná příprava na sv. biřmování.

30. 9.
Ukončení oprav kostela sv. Michaela.

 

Říjen

2. 10.
Poutní zájezd do Koclířova.

28. – 10. 10.
Společenství mládeže pořádá prodloužený víkend pro mládež do Příchovic.

 

Listopad

21. 11.
Setkání s P. Weiglem na děkanství na téma „O smyslu dějin“ - (Kdo jsme a kam jdeme).

28. 11.
Slavnostní mše sv. celebrovaná biskupem Dominikem Dukou na poděkování Bohu a lidem za ukončení oprav v náchodské farnosti.

 

Prosinec

5. 12.
Setkání u vánočního stromu na náměstí.

5. 12.
Mikulášská besídka pro děti.

11. 12.
Zahájení velkého jubilea roku 2000 v Hradci Králové.

19. 12.
Společné pomazání nemocných v kostele sv. Vavřince – 92 lidí.

19. 12.
Ekumenické modlitební shromáždění křesťanských církví v divadle „Beránek“.

19. 12.
Ekumenický večer v divadle „Beránek“ – společný předvánoční program křesťanských církví z Náchoda.

21. 12.
Vánoční koncert sboru Hron a Sborečku Jiráskova gymnázia v kostele sv. Vavřince.

25. 12.
Vánoční koncert – Žesťové sdružení a dechová harmonie umělecké školy z Náchoda v kostele sv. Vavřince.