Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Pastorační rada farnosti Náchod

Současní členové

Zvolení farním společenstvím:

 • Michal Ježek
 • Jan Řehák
 • Marián Linhart
 • Rudolf Knapp
 • Michal Matyska
 • Libor Zetek

Jmenovaní členové pastorační rady:

 • Henryk Donaj
 • Linda Dvořáková
 • Erika Kabrhelová
 • Jan Matyska
 • Pavel Jireček
 • Josef Šimon

Delegát Oblastní charity Náchod:

 • Marek Špelda

Pověření PRF

Od prosince 2023 na 4 roky.

Zápisy z jednání pastorační rady

Pastorační rada farnosti Studnice

Současní členové

Zvolení farním společenstvím:

 • Netresta Marek
 • Petráš Libor
 • Středová Dominika

Jmenovaní členové pastorační rady:

 • Petrášová Helena
 • Středová Markéta

Pověření PRF

Od prosince 2023 na 4 roky.

Stanovy pastorační rady

Pastorační radu farnosti tvoří

 • Farář,
 • ostatní duchovní trvale činní ve farnosti na základě pověření biskupem (kněží, jáhnové),
 • po jednom delegátu z řeholních společenství, církevních sdružení (např. Charity) … případně z farností spravovaných excurrendo, které nemají vlastní farní radu,
 • 2–6 členů zvolených farním společenstvím (počet určí farář po dohodě s volební komisí),
 • 2–6 členů kdykoliv jmenovaných farářem podle jeho uvážení (tento počet nesmí převýšit počet volených členů).

Předsedou pastorační rady je vždy farář podle kánonu 519 a 536 Kodexu kanonického práva.

Volby

Pastorační rada se ustavuje na dobu 4 let, v případě prvního ustavení na 2 roky.

Volební právo:

 • Právo volit má každý katolík starší 18 let, příslušející do farnosti,
 • právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo volit a který je ochoten a schopen plnit úkoly pastorační rady.

Volební řád:

 • Farář jmenuje tříčlennou volební komisi a požádá jednotlivé instituce ve farnosti o jmenování delegátů.
 • Kandidáty může navrhnout každý člen farnosti, který má právo volit. Písemné návrhy, které vložíte do schránky v předsíni kostela, posoudí farář a volební komise, zda navržení kandidáti splňují podmínky pro právo být zvolen a vyžádá si písemný souhlas s kandidaturou.

Kompletní Stanovy pastorační rady farnosti královéhradecké diecéze jsou k dispozici na děkanství nebo online.

Pověření PRF

Od 17. 12. 2023 na 4 roky