Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Rekostrukce kaple svatého Václava v České Čermné

Práce na kapli svatého Václava v České Čermné provedené v letech 1999 - 2008.


Práce v roce 2005:

 • výměna oken na věži;
 • zasklení částí oken;
 • nové omítky věže;
 • nová měděná střecha nad sakristií;
 • nový měděný hromosvod;
 • provedení nátěrů exteriéru kaple včetně střechy;
 • nový - elektronický - pohon zvonů;
 • parková úprava prostor kolem kaple.


Práce v roce 2004:

 • ořezání křovin a lip u kaple;
 • revize zabezpečovacího zařízení RM systému;
 • nové programovatelné spínací hodiny.


Práce v roce 2003:

 • oprava varhan 2.etapa – nové píšťaly;
 • revize zabezpečovacího zařízení;
 • parková úprava kolem kaple 1. etapa.


Práce v roce 2002:

 • nový elektronický zabezpečovací systém;
 • provedena 1. část opravy a rozšíření výkonu varhan;
 • projekt parkové úpravy prostor kolem kaple;
 • vyřízení povolení na rekonstrukce.


Práce v roce 2001:

 • obšití koberců;
 • nový rozhlas;
 • úprava varhan.


Práce v roce 2000:

 • nové zakytování oken v kapli;
 • oprava varhan – výměna ventilátoru;
 • obšívání koberců.

Fotky kaple svatého Václava

Související články