Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Rekostrukce kaple Božského Srdce Páně ve Vysokově

Práce na kapli Božského Srdce Páně ve Vysokově u Náchoda provedené v letech 1999 - 2008.


Práce v roce 2006:

 • demontáž stávající střechy včetně věžičky;
 • nové krovy a bednění střechy; nový okapový systém střechy;
 • nové pokrytí střechy Al šablony PREFA;
 • nová věžička včetně konstrukce a oplechování;
 • vyspravení omítek exteriéru kaple;
 • nátěr exteriéru kaple;
 • parková úprava prostor kolem kostela.


Práce v roce 2005:

 • nový ornát, alba, korporál, lavabo, pala, purifikatorium.


Práce v roce 2004:

 • oprava eternitu;
 • nátěry úžlabí;
 • dvojitý nátěr věžičky.


Práce v roce 1999:

 • vymalování celé kaple;
 • mříže k zadním dveřím (p. Král).


Tyto projekty se uskutečnili s finanční podporou sponzorů a peněz z veřejné sbírky.

Fotky kaple Božského Srdce Páně


Související články