Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Rekostrukce Kostela svatého Jana Nepomuckého ve Studnici

Práce na Kostele svatého Jana Nepomuckého ve Studnici u Náchoda provedené v letech 1999 - 2008.


Práce v roce 2007:

 • nový měděný hromosvod;
 • oprava střechy.


Práce v roce 2006:

 • nová mešní roucha;
 • nové ciborium a kalich;
 • nové patény a konvičky.


Práce v roce 2005:

 • otlučení vnějších omítek napadených plísněmi, solí a vlhkostí;
 • provedení sanačních omítek vnějších zdí;
 • oprava hromosvodu;
 • provedení nátěrů exteriéru kostela;
 • oprava hlavního oltáře;
 • nový nábytek do sakristie;
 • parková úprava prostor kolem kostela.


Práce v roce 2004:

 • otlučení omítek vně a uvnitř kostela;
 • sanační omítky vně a uvnitř kostela;
 • oprava elektroinstalace;
 • vymalování interiéru kostela;
 • nový elektrický rozvaděč;
 • nová vestavená skříň do sakristie;
 • nové přímotopné topení;
 • demontáž měchů z varhan, zhotovení nových mimo varhany;
 • nový sedes;
 • oprava boků hlavního oltáře včetně nátěrů;
 • obnova obrazu nad hlavním oltářem.


Práce v roce 2003:

 • odvětrání základů a zdiva kostela;
 • svedení spodní a okapové vody do kanalizace;
 • oprava žlabů a plechování;
 • práce klempířské a instalatérské;
 • úprava dlažby kolem kostela;
 • úprava dřevin a stromů kolem kostela.

Fotky kostela svatého Jana Nepomuckého


Související články