Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Rekostrukce kostela svatého Michaela

Práce na kostele svatého Michaela v Náchodě provedené v letech 1999 - 2008.


Práce v roce 2008:

 • výměna vložek do zámků;
 • příprava dokumentace k opravě varhan;
 • závazné stanovisko biskupství k zamyšleným opravám varhan.


Práce v roce 2007:

 • oprava, očištění a nátěr bočních dveří.


Práce v roce 2006:

 • oprava svodů po krádežích;
 • vymalování částí venkovní omítky (nastříkaných sprejem);
 • nové ciborium a kalich, nová mešní roucha a alby.


Práce v roce 2005:

 • oprava zničených a poškozených svodů a hromosvodů.


Práce v roce 2004:

 • oprava hromosvodu;
 • nový žebřík.


Práce v roce 2001:

 • natření kůru;
 • nový mikrofon a stojan;
 • nové reprobedny.


Práce v roce 2000:

 • statické zajištění kostela – stahování zdiva;
 • oprava vnitřních a vnějších omítek;
 • nátěry fasády;
 • vnitřní výmalba;
 • čalounické práce a nové závěsy, obšívání koberců;
 • molitan a potahová látka na sedadla a lavice;
 • úprava interiéru kostela;
 • natírání rámů oken zvenčí;
 • odvodnění prostor kolem kostela.


Práce v roce 1999:

 • demontáž stávající krytiny;
 • vyspravení bednění;
 • výměna některých trámů;
 • hydroizolace;
 • kontralatě, latě;
 • položení šablon Beronit s břidlicovým povrchem;
 • oplechování;
 • žlaby a svody;
 • hromosvody;
 • stojan pod ambon.

Fotky kostela svatého Archanděla Michaela

Související články

Tyto projekty se uskutečnily s finanční podporou Města Náchod, Královehradeckého kraje a Ministerstva Kultury ČR