Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Rekostrukce kostela svatého Vavřince

Práce na děkanském kostele svatého Vavřince v Náchodě provedené v letech 1999 - 2008.


Práce v roce 2008:

 • odkopání části základů kostela;
 • zpevnění podloží;
 • vyspravení a sanace základů – 1. etapa;
 • statické zajištění kostela – 2. etapa;
 • příprava projektové dokumentace pro další opravy v celkové hodnotě cca 20.000.000,- Kč;
 • závazná stanoviska památkové péče k zamýšleným opravám;
 • stanovisko biskupství k zamýšleným opravám presbytáře;
 • stavební povolení;


Práce v roce 2007:

 • Zpracování projektové dokumentace opravy statiky ;
 • Zařízení stavebního povolení k opravám;
 • 1.etapa oprav statiky;
 • Oprava dřevěné konstrukce severní věže;
 • Oprava konstrukce zavěšení zvonů;
 • Nové pokrytí báně věže štípaným šindelem;
 • Očistění a rekonstrukce prken boků věže;
 • Nátěr dřevěných prvků věže proti plísním;
 • Ošetření šindele a prken ochranným nátěrem;
 • Nový hromosvod severní věže;
 • Nastříkání prospektu varhan;
 • Informační úprava 9 rejstříků;
 • Snížení ladění všech rejstříků;
 • Oprava traktury varhan;
 • Naladění celého nástroje;
 • Nová čistící zóna do předsíně;
 • Nové hasicí přístroje a revize starých;
 • Oprava a revize zabezpečovacího systému;
 • Vyčištění a oprava svodů z východní strany kostela;
 • Oprava stojanů na stromečky, jeden nový ;
 • Chemické vyčištění starších ornátů ;
 • Oprava misálu a kancionálů;


Práce v roce 2006:

 • Výměna zámku ke vchodovým dveřím na boční kůr;
 • Oprava trámové dřevěné konstrukce;
 • Nové pokrytí báně severní věže z mědi;
 • Pozlacení makovice a korouhvice;


Práce v roce 2005:

 • Revize a oprava RM systému;
 • Demontáž části stávající střechy včetně krytiny a jižní strany nad presbytářem;
 • Částečné nové bednění a částečná výměna trámů konstrukce nad presbytářem;
 • Nové pokrytí jižní strany střechy nad presbytářem měděnými šablonami;
 • Nové bohoslužebné předměty a roucha : kalich, ciborium, obětní miska, pateny, alby, ornáty;


Práce v roce 2004:

 • Kontrola hasících přístrojů;
 • Oprava misálu – nová vazba;
 • Nová klávesnice zabezpečovacího zařízení;
 • Stavba lešení u kostela;
 • Demontáž eternitu a bednění na střeše;
 • Odstraňování plechování okapů;
 • Klempířské práce na střeše – část;
 • Opravy fasády po klempířských pracích;
 • Pokládání měděných šablon na střechu – část;
 • Montáž okapů a svodů ;
 • Demontáž lešení;


Práce v roce 2003:

 • Kontrola hasicích přístrojů;
 • Oprava zabezpečovacího systému;
 • Revize zabezpečovacího zařízení ;
 • Nový pedál k varhanům;
 • Nová svítidla a výbojky;
 • Nové klekátko do předsíně;
 • Opravy dlažby v předsíni;
 • Oprava omítek v sakristii;
 • Vymalování prostor sakristie;
 • Nové svítidlo do sakristie;
 • Notové pultíky pro chrámový sbor;
 • Nový stojan na mikrofon na kůr;
 • Nový ukazatel čísel písní;


Práce v roce 2002:

 • Oprava rozhlasu;
 • Oprava elektronického zabezpečovacího systému;
 • Oprava některých částí Betléma;
 • Oprava akumulačních kamen v sakristii;
 • Nové bohoslužebné knihy;
 • Nová vazba misálu;
 • Vybavení novými bohoslužebnými rouchy;


Práce v roce 2001:

 • Odborný posudek stávajícího stavu kostela;
 • Oprava schránky na dotazy;
 • Projekt statického zajištění zdiva kostela;
 • Revize systému EZS dle ČSN 331500;
 • Nová ministrantská oblečení;
 • Natření kůru;


Práce v roce 2000:

 • Proveden odborný posudek – statické zjištění kostela;
 • Provedena oprava varhan;


Práce v roce 1999:

 • Oprava zvonu;
 • Sítě do oken proti ptákům;
 • Opravení kování, opěr, zámků, a závor dveří;
 • Nový rozhlas;
 • Bezpečnostní klávesnice;
 • Věšáčky do lavic;
 • Rohož do předsíně kostela;

Fotky kostela svatého Vavřince


Související články

Tyto projekty se uskutečnily s finanční podporou Města Náchod, Královehradeckého kraje a Ministerstva Kultury ČR