Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Aktuality

Přednáška RNDr. Mgr. Miloše Pachra, CSc. na téma: Mezi vědou a vírou

Sobota 16. 3. v učebně na děkanství. Program:

 • 1. přednáška a diskuse 9:30 - 10:15
 • přestávka
 • 2. přednáška a diskuse 10:45 – 11:30
 • přestávka na oběd
 • 3. přednáška a diskuse 14:00 – 14:45
 • výstav NSO a zpověď 15:00 – 17:00

Přednáška RNDr. Mgr. Miloše Pachra, CSc. na téma: Mezi vědou a vírou

(plakát PDF)

Popeleční středa a doba postní

V týdnu vstupujeme do doby postní.

Popeleční středa, která letos připadá na 14. února, je dnem přísného postu (zdrženlivost od masitých pokrmů a újma jiného jídla). Během mší svatých kněží udělí popelec, symbol pokání.

Přijďte se připojit k této duchovní přípravě na svátky Velikonoc.

Pobožnosti křížových cest

Zveme Vás na pobožnosti křížových cest, které se budou během postní doby konat každou středu od 15:30 hodin (beze zpěvu) a pátek od 17:15 hodin (s hudebním doprovodem).

První pobožnost začíná v pátek 16. 2.

Biblické hodiny s jáhnem Janem Pecháčkem

Srdečně vás zveme na biblické hodiny, které se konají každou středu od 18:00 hodin. Setkání probíhá v učebně na děkanství a bude vedené jáhnem Janem Pecháčkem.

Těšíme se na vaši účast!

Požehnání svíček při mši svaté – 2. února

V pátek 2. února, na svátek Uvedení Páně do chrámu, požehná kněz během mše svaté svíce. Máte možnost přinést si vlastní svíce nebo zakoupit nové v kostele.

Svatoblažejské požehnání – 3. února

V sobotu 3. února slavíme památku sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. V tento den kněží udělí svatoblažejské požehnání.

Výstav NSO a svátost smíření – 3. února

V sobotu od 16:00 do 18:00 hodin v kostele sv. Vavřince bude probíhat výstav NSO a zároveň bude příležitost ke svátosti smíření.

Biblické hodiny

Srdečně Vás zveme na biblickou hodinu, která proběhne ve středu 17. ledna od 18:00 hodin v učebně na děkanství.

Biblické hodiny povede jáhen Jan Pecháček.

Alianční týden modliteb

Zveme Vás na ekumenické bohoslužby v rámci Aliančního týdne modliteb 2024, které proběhnou:

 • Ve středu 10. ledna v 18:00 hod. v modlitebně Církve bratrské.
 • Ve čtvrtek 18. ledna v 18:00 hod. v kostele sv. Vavřince.

Silvestrovská mše svatá

Těšíme se na společné setkání při mši svaté v neděli odpoledne v 15:00 hodin, kde společně poděkujeme Pánu Bohu za rok 2023 a zároveň mu svěříme nastávající rok 2024. Po mši svaté srdečně zveme všechny k přípitku na zdraví do nového roku.

Přijměte srdečné pozvání na bohoslužby i na přípitek!

Stavba betléma

V sobotu 16.12. v kostele sv. Vavřince po ranní mši svaté začne stavba betléma.

O pomoc prosíme ochotné muže, ženy, mládež, děti a zvláště ty, kteří mají se stavbou betléma, úklidem, instalací stromků a jejich výzdobou zkušenosti. Pro účastníky bude připraveno občerstvení.

Předem děkujeme za pomoc!

35. SVOBODNÝ ADVENT v Beránku – „Naděje je silou zítřka“

Neděle 17. prosince 2023 ve 18.30 hodin
Komponovaný večer náchodských církví obsahující vánoční písně a zamyšlení!
Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován organizaci Péče o duševní zdraví.
Stolové uspořádání!
Vstupné dobrovolné.

Neděle 17. prosince 2023 v 18.30 hodin

Zveme Vás do Beránku na společný program církví působících v Náchodě obsahující vánoční písně a zamyšlení. Za naši farnosti mládež sehraje divadelní scénku.

Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován organizaci Péče o duševní zdraví. Vstupné dobrovolné.

Rozpis zpovídání

Pondělí 18.12. 9:00 – 11:00 (P. Hejčl)
Úterý 19.12. 16:00 – 18:00 (P. Hejčl)
Středa 20.12. 9:00 – 11:00 (P. Hejčl)
17:00 – 19:00 (P. Kubeš)
Čtvrtek 21.12. 9:00 – 11:00 (P. Hronek)
Česká Čermná
16:30 – 17:00
(P. Kubeš)
Studnice
17:30 – 18:00
(P. Hejčl)
Pátek 22.12. 9:00 – 11:00 (P. Hejč)
17:00 – 19:00 (P. Pachr)
Sobota 23.12. 9:00 – 11:00 (P. Kubeš)
16:00 – 18:00 (P. Hejčl)

Betlémské světlo 2023

V pátek 22.12. se účastníci Andělky připojí ke skautskému průvodu s betlémským

světlem. Průvod vychází v 17:00 z nádraží, od 17:30 do 18:00 pak budou skauti

betlémské světlo rozdávat na náměstí.

Tříkrálová sbírka hledá koledníky

Oblastní charita Náchod hledá pomocníky na koledování při Tříkrálové sbírce, která

se uskuteční 6.1.2024. Informace na stránkách.

Sbírka pro Ukrajinu

Prosba o podporu pro ukrajinské vojáky: Probíhá sběr léčiv, vosku a plechovek. Podrobné informace na plakátu.

4. neděle adventní

V neděli 24. 12. budou dopoledne slouženy adventní mše svaté a odpoledne slouženy ze slavnosti Narození Páně. Srdečně Vás zveme!

Nové složení pastoračních a ekonomických rad

Složení Pastorační rady Římskokatolické farnosti – děkanství Náchod

 • Donaj Henryk
 • Dvořáková Linda
 • Kabrhelová Erika
 • Ježek Michal
 • Jireček Pavel
 • Knapp Rudolf
 • Linhart Marián
 • Matyska Jan
 • Matyska Michal
 • Řehák Jan
 • Šimon Josef
 • Zetek Libor

Složení Ekonomické rady Římskokatolické farnosti – děkanství Náchod

 • Maršíková Pavla
 • Ježek Michal
 • Řehák Jan

Složení Pastorační rady Římskokatolické farnosti Studnice

 • Netresta Marek
 • Petráš Libor
 • Petrášová Helena
 • Středová Dominika
 • Středová Markéta

Složení Ekonomické rady Římskokatolické farnosti Studnice

 • Petráš Libor
 • Středa Pavel

Volby do Pastorační rady Římskokatolické farnosti – děkanství Náchod

Děkujeme všem farníkům, kteří se aktivně účastnili voleb do pastorační rady farnosti!

Výsledky voleb

Ve volební dny 25. až 26. listopadu 2023 bylo odevzdáno 116 platných hlasovacích lístků.

Za členy pastorační rady farnosti Náchod byli farním společenstvím zvoleni tito kandidáti:

 • Michal Ježek
 • Jan Řehák
 • Marián Linhart
 • Rudolf Knapp
 • Michal Matyska
 • Libor Zetek

Blahopřejeme!

V neděli 10. 12. složí zvolení členové slib. První schůze pastorační a ekonomické rady bude ve čtvrtek 14. 12. v 17:00 hod. v učebně na děkanství.

Přílohy

Volby do Pastorační rady Římskokatolické farnosti Studnice

Děkujeme všem farníkům, kteří se aktivně účastnili voleb do pastorační rady farnosti!

Výsledky voleb

Za členy pastorační rady farnosti Studnice byli farním společenstvím zvoleni tito kandidáti:

 • Libor Petráš,
 • Marek Netresta,
 • Dominika Středová.

Blahopřejeme!

V neděli 17. 12. při mši svaté složí zvolení členové slib. První schůze pastorační a ekonomické rady bude ve středu 13.12. v 18:00.

 

Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství

Zveme Vás na kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství. Kurz bude probíhat od listopadu do února. Více informací i kontakt na letáčku (pdf).

 

Aktivity ve farnosti

Na nové stránce Aktivity ve farnosti jsou sepsány farní společenství a aktivity.

Obrázky pro děti

Obrázky pro děti

Obrázky pro děti ke sv. Michaela (2022 je roční cyklus A): https://kc.biskupstvi.cz/mse-s-detmi/

Náměty pro rodiče s dětmi: https://kc.biskupstvi.cz/namety-detske-mse/

 

 

→ Další informace naleznete v aktuálních ohláškách.