Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Aktivity ve farnosti

Naše farnost není jen místem, kde se scházíme na bohoslužbách, ale je to také skutečné společenství, které tvoříme všichni dohromady.

Na této stránce najdete seznam skupin a společenství, které působí ve farnosti. Chceme vás povzbudit, abyste se zapojili do dění ve farnosti. Jsou to místa, kde můžete sdílet své zájmy,  využít své schopnosti ve prospěch druhých a najít přátele. Tyto skupiny nabízejí různé aktivity, které obohacují nejen nás samotné, ale také celou farnost a okolní komunitu. Společně můžeme tvořit živoucí a otevřenou farnost, kde se každý cítí vítán a kde může najít své místo.

Chybí vám v seznamu nějaká aktivita nebo jsou údaje neaktuální? Vyplňte, prosím, formulář pro přidání nebo úpravu aktivity. Děkujeme!

Seznam skupin

Společenství

Duchovní a vzdělávací aktivity

Organizační aktivity

 

Společenství

Exodus 90

Program duchovní obnovy zaměřený na muže, který kombinuje modlitbu, půst, cvičení a askezi po dobu 90 dní.

 • Pokud byste se chtěli o této nadfarní aktivitě dozvědět více, kontaktujte Ondřeje Žáka.
 • Kontakt: Ondřej Žák, o.e.zakovi@gmail.com

Společenství manželů

Jsme skupina 4 manželských párů přibližně stejného věku 50 - 60 let.

Společně sdílíme život ve víře. Momentálně se zamýšlíme nad exhortací papeže Františka Evangelii Gaudium.

Motto společenství: Společné sdílení obohacuje.

 • Pozvání: 1 manželský pár je ještě možné k našim setkáváním přizvat.
 • Scházíme se dle možností 1x za měsíc v pondělí 19:00 v našich domácnostech.
 • Kontakt: Rudolf Knapp, knapp.rudolf@gmail.com, tel. 724 174 928

Mariánské večeřadlo

Náplní setkávání je modlitba růžence, čtení z Písma svatého, čtení mariánských poselství, sdílení.

 • Skupina je otevřena všem zájemcům.
 • Scházíme se na faře 1x za 14 dní po páteční večerní mši svaté.
 • Kontakt: Slavomír Mládek, mladekslavomir@gmail.com

Modlitby otců

Obnova otcovství skrze modlitbu. Modlitby otců jsou součástí Solace Community (Společenství Útěcha).

 • Do skupiny jsou zváni muži – otcové. Zájemci se mohou připojit do této skupinky, případně vytvořit samostatně novou. Vytvářejí se menší skupinky, ideálně do 6-ti členů.
 • Setkávání 1x za 14 dní po úterní večerní mši svaté, fara.
 • Kontakt: Slavomír Mládek, mladekslavomir@gmail.com

Modlitby matek

Náplní setkávání je modlitba za děti vlastní, přímluvná modlitba za cizí děti, kněze a celý svět.

 • Skupina je otevřena všem zájemkyním.
 • Setkáváme se každé úterý v 17 hodin na faře.
 • Více informací na modlitbymatek.cz
 • Kontakt: Ludmila Králová, kralovalida@seznam.cz, tel. 732 191 462

Modlitby matek

Náplní setkávání jsou modlitby za děti, partnery, rodiny, farnost…
 • Jste zváni k vytvoření další skupiny, ve skupině má být maximálně 8 matek, naše skupina je již plná.
 • Scházíme se na faře.
 • Více informací na modlitbymatek.cz
 • Kontakt: Martina Máslová, martinamaslova@seznam.cz, tel. 776 046 054

Parzham

Naším cílem je vytvořit partu mladší mládeže mezi 6. až 9. třídou, kde společně budujeme dobré životní postoje, hledáme Boha, a hlavně užíváme spoustu srandy. Jedná se o pomoc v nejkritičtějším období vzdoru mládeže. Založil nás o. František Filip.

Nesuplujeme náboženství, naopak ho doplňujeme.

 • Zveme kluky a holky od 6. do 9. třídy (starší volně přechází na spolčo).
 • Scházíme se 1x za 14 dní v pondělí od 16:00 do 18:00 hodin na faře.
 • Kontakt: Michal Matyska, Dominika Středová, matyskam@seznam.cz, tel. 776 132 288

Spolčo lidí z Náchoda, Skalice, Hronova a okolí

Vytváříme partu lidí, která společně hledá pána Boha, jezdíme na výpravy, na farní tábor Peregrín, zveme si zajímavé hosty na námi pořádané přednášky. Vedeme mládež kritickým obdobím dobrým směrem.

 • Nabízíme kamarádské prostředí kluků a holek 14+, 8. třída a výše.
 • Scházíme se každý pátek od 19:00 do 22:00 na faře.
 • Kontakt: Michal Matyska, Veronika Králová, Michal Štěpán, Dominika Středová, matyskam@seznam.cz, tel. 776 132 288

Senioři

Cílem setkávání je vytvářet společenství pro seniory v naší farnosti, zajistit pro ně lepší informovanost.

 • Zveme seniory a to nejen aktivní, zveme především ty, kteří hledají společenství.
 • Scházíme se první středu v měsíci v 9:30 hodin na faře.
 • Kontakt: Karel Maršík, kmarsik@wikov.com, tel. 602 437 121

Farní evangelizační buňka

Modlitba chval, sdílení a reflexe našeho života s Bohem, naslouchání, katecheze, přímluvy.

 • Skupina je otevřená komukoliv. Ideální pro absolventy kurzu Alfa, ale není to podmínkou.
 • Scházíme se 1× za 14 dní ve středu od 18 hod. zpravidla na faře.
 • Kontakt: Linda Dvořáková, Linda.dvorakova.22@gmail.com, tel. 775 392 384

Duchovní a vzdělávací aktivity

Kurz Alfa (pořadatelský tým, Alfáci)

Pořádání kurzu Alfa, evangelizace, sdílení víry.

 • Do týmu pořadatelů kurzu Alfa zveme kohokoliv, kdo v sobě nese touhu „zvěstovat evangelium“, sdílet svou víru v otevřeném a přátelském prostředí a doprovázet hosty kurzu Alfa na kousku jejich cesty k Bohu.
 • Připojit se lze po seznámení s kurzem. Předpokladem je týmový duch, ochota sdílet svou cestu víry s hosty kurzu, schopnost naslouchat, nesoudit.
 • Momentálně převažuje počet členů organizačního týmu nad počtem účastníků/zájemců o kurz. Proto prosíme o zvaní účastníků na samotný kurz - zásadní je pro nás zvaní blízkých, přátel, kolegů, zkrátka jakýchkoliv lidí, kteří hledají Boha, zajímají se o křesťanství, víru. Zváni jsou také ti, kteří o kurzu slyšeli a chtějí ho vyzkoušet, projít jím třeba znovu, nebo třeba touží po duchovní obnově u základů křesťanství. Zvát na kurz může kdokoliv z farnosti.
 • Díky realizaci kurzů jsou na společné duchovní cestě obdarováni jak účastníci, tak organizátoři kurzu.
 • Uvítáme modlitební podporu zejména během konání kurzu (za účastníky, organizátory) a pomoc s občerstvením, které patří k průběhu setkání (studená večeře).
 • Rovněž uvítáme hudebníka ochotného zahrát dvě písničky s křesťanským obsahem během první části večera (cca 18:30 – 19:30).
 • Scházíme se většinou středy cca 1/4 roku před spuštěním kurzu schůzky na faře. Jinak dle dohody.
 • Kontakt: Linda Dvořáková (Linda.dvorakova.22@gmail.com, tel. 775 392 384), Libor Zetek (zeteklibor@gmail.com); alfanachod@gmail.com

Kurz symptotermální metody

 • Pokud byste o kurz nebo bezplatné poradenství k problematice symptotermální metody měli zájem, kontaktujte Elišku a Ondřeje Žákovi.
 • Kurz se skládá ze 4 setkání po 2,5 hodinách.
 • Kontakt: Eliška a Ondřej Žákovi, o.e.zakovi@gmail.com

Kurz Darování se v manželství – manželství jako svátost

 • Pokud byste o kurz měli zájem, kontaktujte Elišku a Ondřeje Žákovi. Jsme ochotni kamkoliv dojet.
 • Pokud by byl o kurz zájem, potřebujeme zajistit ochotné hlídače našich dětí.
 • Kurz se skládá z 10 setkání.
 • Kontakt: Eliška a Ondřej Žákovi, o.e.zakovi@gmail.com

Andělka

Setkávání předškolních dětí, povídání o Bohu, vyrábění.

 • Aktivita je určena pro děti od tří let, možno i v doprovodu rodičů.
 • Scházíme se v pátek v 17 hodin na faře. O prázdninách se Andělka nakoná.
 • Kontakt: Martina Máslová, martinamaslova@seznam.cz, tel. 776 046 054

Růženec před mší svatou

Společná modlitba 35 minut před mší sv. - nejstarší lidová zbožnost, příprava laiků na mši sv., podpora lidem, připravujícím se na svátost smíření. Modlitba růžence, v pátek Korunka k Božímu Milosrdenství, dle času modlitba za kněze a za nová kněžská a řeholní povolání, modlitba za aktuální potřeby.

 • Zveme každého, zúčastnit se může kdokoliv. Kdo přijde a zapojí se, je brzy osloven, zda se chce předmodlívat nebo jinak zapojit do života farnosti.
 • Scházíme se 35 minut před mší svatou v kostele.
 • Kontakt: Zina Drašnarová, Marie Šimonová, majkasimonova@seznam.cz

Organizační aktivity

Varhaníci

Zajišťujeme varhanní doprovod mší svatých a pobožností, a to především v děkanském kostele sv. Vavřince.

 • Pokud byste se chtěli zapojit do varhanní služby, třeba jen na občasnou výpomoc, budeme moc rádi.
 • Pokud sháníte varhaníka na mimořádnou mši, svatbu, křtiny nebo pohřeb, můžete se na nás obrátit.
 • Kontakt: Henryk Donaj, tel. +420 737 378 411

Chrámový sbor

Chrámový sbor při děkanském kostele sv. Vavřince navazuje na dlouhodobou tradici. Sbor literátů je v Náchodě doložen už v roce 1538. Náš smíšený pěvecký sbor, který v současné době vede Marián Linhart, doprovází především mše svaté během největších křesťanských svátků – o Vánocích a na Velikonoce. Zpíváme za doprovodu hudebníků z vlastních zdrojů, ale také hostujících profesionálů.

 • Zkoušky probíhají dle domluvy, zpravidla ve čtvrtek od 18:00 na děkanství.
 • Rádi mezi sebou přivítáme nové zpěváky.
 • Kontakt: Henryk Donaj, tel. +420 737 378 411

Žalmisté

Zpíváme žalmy a antifony při mších svatých.

 • Rádi přivítáme milovníky žalmů, velikonočních antifon, případně i nadšence do gregoriánského chorálu všeobecně. Kdo zpívá, dvakrát se modlí. A nemusí to končit jen zpěvem z kancionálu.
 • Neváhejte se k nám hlásit a přidat se. V případě zájmu o zpěv žalmu lze také zajít přede mší do sakristie.

Farní káva

Cílem je vytvoření příležitosti, kdy bychom mohli být chvíli spolu jako farní společenství, popovídat si, poznat se s ostatními farníky... Káva a něco k zakousnutí má tvořit pouze příjemnou atmosféru, aktivitu vnímáme jako prostředek, ne jako cíl :-).

 • Všichni jsou zváni.
 • Každý se může zapojit tím, že přinese a nabídne něco na zub.
 • Konání od jara do podzimu, 1. neděli v měsíci po mši u sv. Michaela, 2. neděle v měsíci po mši u sv. Vavřince, na prostranství před kostely.
 • Kontakt: Eliška a Ondřej Žákovi, o.e.zakovi@gmail.com

Technici

Skupina dobrovolníků, která řeší technické záležitosti ve farnosti, jako je např. internet, web, aplikace, IT hardware/software, ozvučení, atd.

Cílem skupiny je, abychom věděli, jaké máme v rámci farnosti možnosti na koho se obrátit, mohli se o potřebné úkoly podělit, vzájemně diskutovat a vylepšovat současný technický stav pro podporu aktivit ve farnosti.

 • Zveme do skupiny všechny, kteří mají zájem se na čemkoliv technickém podílet (nebo se už i podílí, ale nevíme o sobě), všechny, kteří chtějí nabídnout své zkušenosti či nápady.
 • Scházíme se příležitostně po předchozí domluvě. Komunikace především na dálku.
 • Kdokoliv se na nás může obrátit s jakýmkoliv technickým dotazem nebo problémem v rámci farnosti.
 • Pro farní aktivity a skupiny nabízíme zřízení služeb na farní doméně, jako jsou e-mailové účty, diskuzní skupiny, jednoduché webové stránky, úložiště dokumentů, videokonference atd. (kompletní seznam)
 • Kontakt: Petr Havel, technika@farnostnachod.cz, tel. +420 494 909 091

Úklidová četa při kostele sv. Michaela

Pravidelný úklid ve školním roce v kostele sv. Michaela. Úklid zahrnuje zametání a stírání podlahy včetně kůru, vysávání koberců, stírání prachu.

 • Zveme každého, kdo by chtěl přiložit ruku k dílu.
 • Scházíme se ve středu v 17:15 hodin, data dle úklidového plánu, cca 5x za školní rok, v kostele sv. Michaela.
 • Kontakt: Monika Hanušová, Hanusova.ucto@seznam.cz, tel. 604 264 708