Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Česká katolická charita

Diecézní charita Hradec Králové

Stránky Diecézní charity Hradec Králové jsou na adrese:
http://www.hk.caritas.cz

Farní charita Náchod

Stránky Farní charity Náchod jsou na adrese:
http://www.charitanachod.cz

Dům na půli cesty Náchod

Více o projektu na adrese:
http://www.charitanachod.cz/pages/dpc.htm

Sv. Anna - Domov pro matky s dětmi Náchod

Více o projektu na adrese:
http://www.charitanachod.cz/pages/svanna.htm