Rychlý kontakt

Děkanství
Masarykovo nám. č.p.75
547 01 Náchod
farnost.nachod@tiscali.cz
rkf.nachod@dihk.cz

+420 491 428 355

IČO 66288428

číslo účtu: 1180114359/0800

Zaslání daru na potřeby církve:

QR kód pro platbu daru Děkujeme
za podporu
farnosti!

P. Zdeněk Kubeš, děkan
+420 737 383 752

P. Václav Hejčl, výpomocný duchovní
+420 776 283 073

 

Mgr. Marcel Čížek, nemocniční duchovní služba
731 604 662

Lektorská služba

Rozpis

→ ZÁPIS LEKTORŮ na čtení v rezervačním systému

Úvod

Lektorem je křesťan, který při mši sv. předčítá Písmo svaté, kromě evangelia. Může také pronášet úmysly v přímluvách a není-li přítomen zpěvák žalmu, pronáší i žalm mezi čteními. Aby věřící z poslechu čtení získali k Písmu náklonnost, je nutné, aby lektoři byli způsobilí a pečlivě se připravovali na tuto službu.

Zájemci

Chcete-li se přidat k lektorské službě, budeme moc rádi. Prosíme, kontaktujte koordinátory, viz kontakty níže.

Informace pro lektory

Čtení si prosíme vyzvedněte min. 10–15 minut před začátkem mše sv. v sakristii, abyste měli prostor pro přečtění epištoly a informovali jste kněze/ministranty, že je čtení zajištěno.

Nebudete-li moci číst, domluvte si prosím za sebe náhradu a upravte zápis v rezervačním systému. Pokud náhradu neseženete, prosíme, kontaktujte koordinátora.

Děkujeme za vaší aktivitu a angažovanost ve farnosti!

Kontakt na koordinátory lektorské služby

Nedělní mše sv. v kostele sv. Vavřince (9:00)

  • Karel Maršík
  • tel: +420 602 437 121

Nedělní mše sv. v kostele sv. Michaela (10:15)

  • Rudolf Knapp
  • tel: +420 724 174 928